COMPASS V5.x

Piirin kohina

1. Mittaa laajennetut Sensogram-kynnykset 500 Hz:n alapuolella (jos mahdollista).

2. Muuta Sensogram-kynnyksiä manuaalisesti näillä taajuuksilla, jotta pääset audiogrammin kynnykselle tai paremmin sen lähelle.

Vahvistimen/piirin kohina liittyy yleensä liikavahvistukseen ja/tai epätarkkoihin laajennusominaisuuksiin. 

Piirin kohina on sopivampi termi (vahvistimen kohinan sijaan), sillä Widexin tapauksessa käyttäjä ei kuule vahvistimen

ääntä, vaan koko kojeen yhdistetyn pohjakohinan. Kaikkein kohinaisin osa on itse asiassa kuuloke. On

tärkeää pitää mielessä kaksi tärkeää tekijää: 1. Kynnystietoja käytetään laajennusominaisuuksien määrittämiseen.  Widexin

algoritmissa oletetaan, että kaikki alle 500 Hz:n kynnykset vastaavat 500 Hz:iä.  Tämä pätee mitattuihin ja/tai arvioituihin

Sensogrameihin. 2. Huoneen melun aiheuttama ongelma: Kun käyttäjällä on normaali kynnys tai hän on lähellä normaaleja kynnyksiä, huoneympäristön melutasot

voivat peittää todellisen kynnyksen, mikä aiheuttaa kynnysarvojen nousun ja siten epätarkat laajennusominaisuudet,

piirin kohinaan liittyviä ongelmia sekä mahdollisen liikavahvistuksen.