COMPASS GPS

COMPASS GPS näyttää NAL-kohteet. Mikä NAL-versio näytetään?

NAL2-kohteet voidaan näyttää suorituskykykaavioissa.