Zen

Miten voi päättää, minkä asteisen intervention asiakas tarvitsee?

Interventioasteen ja osatekijöiden, jotka sisältyvät henkilökohtaisesti mukautettuun Widexin Zen-hoitoon, on perustuttava pääasiassa WZT-hoidon sisäänottokyselyn sekä alkuhaastattelun vastauksiin. Oppaassa on kuitenkin ohjeita arvion tekemiseen asiakkaan subjektiivisten lähtötasopisteiden mukaan. (Katso kuva 2.)