Zen

Miten tinnitushoitoon kuluvaan neuvontaan käytetty aika voi tuoda lisäarvoa kuuloalan liikkeessä?

Tinnituksen tuen lisääminen palveluvalikoimaan antaa kuulonhoidon ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa asiakkaiden hoito holistisella lähestymistavalla. Näin potilasta ei tarvitse ohjata ulkopuolisten klinikoiden hoidettavaksi, mikä on kannattavaa, sillä asiakkaan pitäminen klinikalla on järkevää. Kuulonhoidon ammattilaisen mainostaminen tinnituspotilaiden hoitopalveluiden tarjoajana lisää eittämättä hoitoonohjausten määrää ja parantaa ammatillista imagoa. Tinnituspotilaiden kanssa työskenteleminen lisää myös todennäköisesti myyntiä, koska jopa 20–70 prosentilla tinnituspotilaista on ”vahvistettavissa oleva” kuulovamma.