Zen

Miten WZT-hoito eroaa muista tinnituksen hoitomenetelmistä?

Yleisimpiä tällä hetkellä käytettävissä olevia tinnituksen hoitomenetelmiä ovat

- tinnituksen poisoppimishoito (jossa käytetään ohjeistavan neuvonnan ja äänistimuloinnin yhdistelmää)

- Neuromonics-hoito (jossa annetaan äänistimulointina spektrimuokattua musiikkia yhdessä ohjeistavan neuvonnan kanssa eikä vahvisteta ääniä)

- kognitiivinen käyttäytymisinterventio (jossa käytetään erityyppistä neuvontaa ja kognitiivista käyttäytymisinterventiota, muttei ääni (tai korva) -stimulaatiota).

Kaikilla edellä mainituista hoidoista on omat vahvuutensa, mutta myös rajoitteensa. Mikään niistä ei hoida WZT-hoidon tavoin kaikkia ongelmia, jotka lisäävät tinnituksen aiheuttamia vaivoja, esim. kuulonalenemaa, univajetta, sopeutumista estävää ajattelua ja/tai liiallista rasitusta.

WZT-hoidossa pyritään yhdistämään olemassa olevien hoitojen sopivimmat osa-alueet uusiin akustisiin ärsykkeisiin ja rentoutumisharjoitteisiin.