Zen

Ketkä ovat WZT-hoidon kohderyhmä?

WZT-hoitoa voidaan käyttää sekä potilaille, joiden tinnitus vaivaa heitä pahasti, että potilaille, joita tinnitus ei vaivaa kovin pahasti, huolimatta siitä, onko heidän kuulovammansa suuri vai pieni. Hoidon mukauttaminen henkilökohtaisesti kuvataan yksityiskohtaisesti käyttöoppaassa ja itse Widexin Zen-hoidossa vaiheittain.