Zen

Mitä Widex Zen-terapia (Widex Zen Therapy, WZT) tarkoittaa?

Widexin Zen-hoito on menetelmä, joka koostuu sekä Widexin kuulokojeiden käytön teoriapohjan opettamisesta tinnituspotilaille että kuulokojeen käyttäjän tarpeiden mukaan tehdyn yksilöllisen hoitosuunnitelman toteuttamisesta. Hoidossa kuvataan perusteellisesti sisäänottoprosessi ja perusneuvonta sekä vahvistuksen, Zen-äänten, kognitiivisen käyttäytymisintervention, rentoutumisstrategioiden ja nukkumista edistävien ehdotusten käyttö.