Zen

Mitä hyötyä Zen-ohjelmasta on ääniterapiatyökaluna äänitettyyn musiikkiin verrattuna?
Vaikka äänitetty musiikki voi olla hyvinkin tehokas hoitoväline, Zen-terapian synteettisten, lähes satunnaisesti soitettavien, tuulikelloa muistuttavien äänten soittamisesta on lukuisia etuja. Ensinnäkin, Zen-ohjelmassa huomioidaan käyttäjän kuulonalenema. Tällä tavalla varmistetaan, että käyttäjä voi kuulla Zen-signaalien kaikki osat. Zen-ärsykkeiksi on myös valikoitu sellaisia musiikinomaisia sointurakenteita, joiden on todettu kattavien arviointien perusteella rentouttavan parhaiten. Kaikessa musiikissa ei tällaisia sointurakenteita ole. Kolmas seikka on se, että Zen on itse kuulokojeen sisällä. Näin ollen se on käytettävissä aina, kun käyttäjä haluaa – ja muiden huomaamatta.