Zen

Miten Zen-ohjelma määritetään kuulon ollessa normaali

Valitse élan flex -akustiikkatyyppi.  Näin taataan, että Zen-kohina on matalalla taajuusspektrin osalla.

  • Aseta kuulonalenema tasan 5 dB:iin. Tämä pienentää mikrofonin kohinansalpausta. 
  •  Aseta Zen-kohinan intensiteettitaso mahdollisimman korkeaksi. Zen-kohina lisätään tuloääneksi kompressoriin ja muuhun osaan kuulokojeesta.  Jos se on äänekäs, se ylittää mikrofonin äänen tason, ja sitä käsitellään tavallisena pehmeänä äänenä kompressorissa. 
  •  Poista Zen-ohjelman asetuksissa mikrofoni käytöstä poistamalla Mikrofoni-kohdan viereinen valintamerkki. 
  • Aseta IGsoft-vahvistus mahdollisimman pieneksi, mahdollisimman lähelle nollaa kaikille taajuuksille.  Tämä saa aikaan lineaarisen vahvistuksen, sillä myös normaali vahvistus on lähellä nollaa.  Tämä laskee mikrofonin kohinansalpauksen kuulemiskynnyksen alapuolelle. 
  •  Anna käyttäjälle kaukosäädin (CLEAR - RC-DEX tai mind – RC4). Tämä mahdollistaa kohinatason säätämisen halutulle tasolle äänenvoimakkuutta muuttamalla.