Kuuloalueen laajennin

Kuinka tärkeä on siirretyn äänen ja televisiosta suoraan kuultavien äänten välinen viiveaika?
Viive on todella tärkeä äänenlaadun kannalta. Jos viive on yli 10 millisekuntia, ääni kuulostaa metalliselta ja ontolta. Tavallista kaikua alkaa esiintyä, jos viive on noin 30 ms, ja kun viive on noin 150 ms tai enemmän, siirretyn äänen ja TV:n kuvan välillä ei ole synkronointia (huulten liike ja äänet eivät osu yhteen). Kun äänet siirretään WidexLinkin kautta, viiveaika on alle 10 ms, jolloin kyseessä on luonnollinen EchoFreeTM-äänikokemus.