Kuuloalueen laajennin

Miten kuulokojeet on luokiteltu?

Luokittelu perustuu kunkin mallin ja suorituskykytason ominaisuuksien tarkkaan analysointiin. Kullekin ominaisuudelle on annettu tietty määrä pisteitä, ja lopullinen luokitus määräytyy laskemalla kokonaispisteet yhteen.