Kuuloalueen laajennin

Kierto-ongelma MT-ohjelmassa

Suurin osa häiriöilmoituksista vaikuttaa liittyvän heikkoihin kiertoarvoihin ja/tai väljästi istuviin kuulokojeisiin.  Jos kiertoarvoja on mahdollista parantaa, ongelma yleensä häviää niitä parantamalla.