Kuuloalueen laajennin

Yhteysongelma

Suosittelemme kaikkia teknistä henkilöstä tarkistamaan seuraavat suorittaessaan vianmääritystä, joka koskee USBlink- tai nEARcom-järjestelmiä

1. Tarkista Compass-ohjelmiston versio.  Päivitä tarvittaessa uusimpaan versioon.

2. Päivitä NOAHlink-ominaisuudet ja NOAHlink Kernal uusimpaan versoon HIMSAn verkkosivustossa.

3. Varmista, että NOAHlink-ominaisuuksien asetukset on määritetty Widexin Tukihuomautus 50 (Support Note 50) -ohjeen mukaisesti. Ohje on luettavissa jokaisen Compass CD:n tai DVD:n Tuki-kansiossa.

4. Varmista, että nEARcom-kokoonpanoasetukset on määritetty Tech Series 10-10 -asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

5. Suorita Compass-ohjelmiston yhteystestaus, jos vain mahdollista useampaa kuulokojetta käyttäen, jälleenmyyjän normaalien yhteys- ja tunnistustoimenpiteiden mukaisesti.