TV-DEX

Kytketäänkö TV:n kaukosäädin päälle täsmäytystä varten?

Nro  TV:n kaukosäätimen on oltava pois päältä pariliitännän ajan.  Noudata Compass-ohjelman ohjeita ja paina äänenvoimakkuuden lisäys- ja pienennyspainikkeita yhtä aikaa, kun sitä pyydetään.