EASYWEAR

Ketkä ovat langallisen RIC-kuulokkeen kohderyhmää?

Johdollisen RIC-kuulokkeen kohderyhmänä ovat sellaiset kuulokojeiden käyttäjät, joiden kuulonalenema on lievästä vaikeaan ja jotka haluaisivat johdollisen RIC-ratkaisun. Kuulokekotelon pienemmän koon ansiosta oletamme, että aiempaa useammat kuulokojekäyttäjät siirtyvät käyttämään johdollisia RIC S-, M- ja P-kuulokkeita.