ERINOMAINEN ÄÄNIKOKEMUS KAIKISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Kuulokojeiden käyttäjät kohtaavat jatkuvasti erilaisia kuunteluympäristöjä. UNIQUE arvioi ja säätää ääniympäristön välittömästi ainutlaatuisten, yksilöllisten äänitilanteiden ja kuulonaleneman mukaisesti.

Tosielämän mittauksiin perustuvat eri ääniluokat
Loimme täysin uuden, tarkan käsittelyjärjestelmän, joka antaa käyttäjille huomattavasti paremman äänenlaadun kaikissa ääniympäristöissä. WIDEX UNIQUE™ -ääniluokitusteknologia (Sound Class) jakaa kuunteluympäristöt eri ääniluokkiin.

Se hakee sisään tulevasta äänestä tiettyjä ominaisuuksia ja määrittelee, sisältääkö se tärkeää puhetta. Kun äänimaisema sisältää tärkeää puhetta, järjestelmä keskittyy kuuluvuuteen. Kun tärkeää puhetta ei ole havaittavissa, se keskittyy mukavuuteen.
Paranneltu kuuntelukokemus – automaattisesti
WIDEX UNIQUE tarjoaa kuulokojeiden käyttäjille paremman kuuntelukokemuksen monessa eri ääniympäristössä – eikä ohjelmaa tarvitse vaihtaa manuaalisesti.

Jokaisessa ääniluokassa WIDEX UNIQUE valvoo jatkuvasti, onko tilanteessa havaittavissa tärkeää puhetta. Sisäinen hallintalaite optimoi ominaisuuden asetukset tilanteen mukaan. Näin ollen yksittäiset ääniluokat riittävät kaikkien käyttäjän mahdollisesti kohtaamien ääniympäristöjen käsittelyyn.
Enemmän tyytyväisiä käyttäjiä
UNIQUE-kuulokojetta käyttävistä osallistujista 100 % ilmoitti kyselyssä olevansa joko tyytyväisiä (35 %) tai erittäin tyytyväisiä (65 %) kuulonsa paranemiseen. Tämä eroaa merkittävästi MarkeTrak VIII* -tiedoista, joiden mukaan 86 % ilmoitti olevansa tyytyväisiä. * *


Ominaisuudet ja edut
  • Sound class -tekniikka – tarkoittaa pienempää ohjelmien vaihtotarvetta
  • Eri ääniluokat – luokittelee ääniympäristön automaattisesti
  • Puheen tunnistin – määrittelee, onko tilanteessa tärkeää puhetta
  • Älykäs sisäinen hallintalaite – varmistaa optimaalisen kuuloalueen tai käyttömukavuuden kaikissa ääniluokissa
  • Sujuva siirtyminen hallintalaitteen asetusten välillä – varmistaa, että käyttäjä ei häiriinny, kun kuulokoje vaihtaa eri kuunteluympäristöjen välillä