UUSI SISÄÄNRAKENNETTU OHJELMA TINNITUSPOTILAIDEN HOITAMISEKSI: WIDEX ZEN-TERAPIA

Tutkimusyhteenveto Sweetow'n ja Jeppesenin (2012) tutkimuksesta

JOHDANTO

Parin viime vuosikymmenen aikana on ehdotettu tusinoittain erilaisia neuvonta- ja äänihoitoja. Vaikka näiden lähestymistapojen on raportoitu olevan hyödyksi tietyille potilaille, yksikään niistä ei ole yleispätevästi tehokas, ja vain muutama hoitomuoto on kestänyt aikaa. Lisäksi mikään näistä olemassa olevista tinnitushoidoista ei hoida suoraan kaikkia ongelmia, jotka aiheuttavat tinnituspotilaiden kokemat vaivat. Minkä tahansa ongelman huomiotta jättäminen voi johtaa hoidon epäonnistumiseen.

WIDEX ZEN-TERAPIAN NELJÄ PÄÄOSA-ALUETTA

Widex Zen-terapian (WZT) kokonaistavoitteena on varmistaa, ettei tinnitus vaikuta haitallisesti elämänlaatuun. Se ei pyri olemaan parannuskeino tai vähentämään tinnitusta. Widex ZEN-terapian neljä pääosa-aluetta ovat seuraavat:

JOHTOPÄÄTÖS

...ne, jotka reagoivat huomattavan negatiivisesti tinnitukseensa, ovat parhaiten autettavissa kattavalla ohjelmalla, johon sisältyy kognitiivis-behavioraalisia työskentelytapoja, rentoutusharjoituksia ja unenhallintamenetelmiä sekä lisäksi neuvontaa ja akustisia työvälineitä.

Onko sinulla jotain kysyttävää tinnitustuotteistamme?

Käänny puoleemme