YLIOHJAUSVARAN LISÄÄMINEN

Kuulokojeiden käyttäjät valittavat usein voimakkaiden äänten säröytyvän tai "katkeilevan”. Onneksi tähän on kehitetty ratkaisu, joka keskittyy keskeiseen ongelmaan: yliohjausvaraan.
Yliohjausvara voidaan määritellä ”kuulokojeen ylimääräiseksi dynaamiseksi alueeksi, joka ilmaistaan erona dB SPL -arvossa määritetyn antotason (esim. vahvistus käyttäjäasetuksissa) ja laitteen saturaation tason välillä”*. Maallikkokielellä ilmaistuna se tarkoittaa äänenvoimakkuuden tasoa, jonka käyttäjä pystyy kuulemaan kuulokojeensa kautta, ennen kuin ääni alkaa katkeilla tai vääristyä.
Säröytymisongelma
Yliohjausvaran lisääminen kuulokojeissa voi auttaa esim. muusikkoja, jotka ovat usein ympäristöissä, joissa äänenvoimakkuus vaihtelee. Jos yliohjausvara on liian alhainen, Chasinin mukaan musiikin voimakkaat komponentit voivat aiheuttaa vääristymiä, joita ei voi usein korjata.
Luonnollinen ratkaisu
Chasin painottaa, että dynaamisen alueen kasvattaminen ei ole tärkeää ainoastaan ammattimuusikoille, vaan kaikille musiikkia kuunteleville. Myös henkilön oma puhe voi säröytyä, jos äänenvoimakkuus on liian suuri. Nykyisten kuulokojeiden tapauksessa yksi tapa säröytymisen ratkaisemiseksi on tulosignaalin, esim. stereon tai television, äänenvoimakkuuden laskeminen ja kuulokojeen äänenvoimakkuuden nostaminen. Näin kuulokojeen käyttäjä voi käytännössä "alittaa" dynaamisen alueen ylärajan ja välttää säröytymisen. Näin ei kuitenkaan saada luonnollisinta tai mukavan tuntuisinta ääntä.

Toinen ratkaisu ongelmaan on sellaisten mikrofonien kehittäminen, jotka eivät ole niin herkkiä matalataajuisille äänille, jolloin kuuloke luulee vastaanottavansa signaalin, joka on sen toiminta-alueella. Tämäkin ratkaisu tarkoittaa kuitenkin keinotekoisempaa ja vähemmän läpinäkyvää äänentoistoa.

Millään kuulokojeella ei ole rajatonta dynaamisen alueen kattoa, mutta uuden sukupolven digitaalisissa kuulokojeissa tullaan melko lähelle rajattomuutta. Nämä kuulokojeet nostavat käytännössä tätä matalaa dynaamisen alueen "kattoa" kasvattaen dynaamista aluetta ja tehden äänestä läpinäkyvämpää. Uudenaikaisissa digitaalisissa kuulokojeissa dynaamisen alueen raja-arvo on nostettu 111 dB SPL:ään tavallisten uudenaikaisten kojeiden 95 dB:n sijasta, joten niillä voi kuulla äänet kirkkaina lähes kaikissa olosuhteissa.

* Stach, Brad A. Comprehensive Dictionary of Audiology, Illustrated. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning, 2003. Print.

UNIQUE KOETTELEE RAJOJA

UNIQUE on aivan omaa luokkaansa muihin kuulokojeisiin verrattuna. Se on täynnä uusia ominaisuuksia, kuten neljä uskomattoman laajan äänenpainealueen tarjoavaa A/D-muunninta, äänenluokittelija älykkääseen kuunteluun ja tuulen vaimennusjärjestelmä, joka vähentää tuulen huminaa ratkaisevasti.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme