FRAKTAALIMUSIIKKI SAATTAA OLLA AVAINASEMASSA TINNITUKSEN HÄVITTÄMISESSÄ

Uusi Japanissa tehty tutkimus osoittaa, että tinnituksen poisoppimishoito auttaa huomattavasti tinnituksesta kärsiviä.
Kolmessa sairaalassa ja korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikoilla Japanissa suoritetussa tutkimuksessa lääkärit seurasivat tinnituksen poisoppimishoidon tehokkuutta; tässä hoidossa käytetään musiikkina urkuja ja tuulikelloja muistuttavia sointuja. Musiikki on ennustettavaa fraktaalimusiikkia, joka ei ole monotonista. Käytännössä se koostuu lyhyiden äänikuvioiden sarjasta. Tutkimuksen mukaan nämä äänikuviot vaikuttavat rauhoittavasti tinnituksesta kärsiviin potilaisiin.

”Fraktaalimusiikkihoidossa potilaat oppivat ensin tiedostamaan tinnituksen ja sen jälkeen fraktaalimusiikin; hoidon lopuksi he tuntevat itsensä rentoutuneiksi, helpottuneiksi ja tyytyväisiksi”,” kertoo tri Yoshimasa Sekiya, joka oli yksi tutkimuksen päätutkijoista.

Nähtävissä olevia parannuksia
Tutkimuksessa potilaille annettiin äänihoitolaite, esim. kuulokoje, ja heitä pyydettiin kirjaamaan ylös päivittäinen käyttö ja käyttäjätyytyväisyysraportti. Laitteissa oli laajakaistainen äänentoisto, fraktaalimusiikki sekä tavalliset vahvistusmahdollisuudet. Kuuden kuukauden käytön jälkeen tutkijat totesivat tilanteen parantuneen 92 prosentilla fraktaalimusiikkia käyttäneistä ohjelmaan osallistuneista.

Tutkimuksessa mainitaan tapaus, jossa 70-vuotias, vaikeasta kuulovammasta ja tinnituksesta kärsivä nainen ilmoitti työkykynsä alentuneen, ruokahalunsa heikentyneen ja olevansa ahdistunut tinnituksen vuoksi. Hän oli aiemmin kokeillut erilaisia tinnitushoitoja useilla eri klinikoilla, muttei huomannut mitään parannusta. Hänelle annettiin kuulokoje, jossa oli myös fraktaalisointuohjelma, ja hän sai neuvontaa koko tutkimuksen ajan. Vain kuukauden käytön jälkeen hän ilmoitti ahdistuneisuutensa vähentyneen. ”Kolmen kuukauden jälkeen hän kertoi pärjäävänsä tinnituksen kanssa hyvin myös ilman laitetta”, tutkimuksessa mainitaan.br />
Sekiya kertoo yllättyneensä siitä, miten positiivisesti tutkimukseen osallistujat suhtautuivat fraktaalimusiikin käyttöön.
Oletin aluksi, että käyttäjät kyllästyisivät helposti fraktaalimusiikkiin, mutta vastoin odotuksiani useimmat valitsivat sen jatkossakin ja kuuntelevat edelleen samaa musiikkia. Tinnituksen aiheuttamat ongelmat ovat vähentyneet fraktaalimusiikin avulla suurimmalla osalla tinnituspotilaista, joilla oli vaikeuksia perinteisen hoidon kanssa.
Tri Yoshimasa Sekiya

HANKI AINUTLAATUISIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA TINNITUKSEN HOITO-OHJELMAMME AVULLA

Widex on ainoa kuulokojevalmistaja, jolla on kattava tinnituksen hoito-ohjelma. Sen avulla voit brändätä klinikkasi, tavoittaa laajemman asiakaskunnan sekä parantaa lisämyyntimahdollisuuksia.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme