Kaikki WidexLink-yhteensopivat Widex-kuulokojeet voidaan sovittaa nEARcomilla ja Widex USB Linkillä. Tämä pätee myös DREAM-, CLEAR- ja SUPER-tuoteperheisiin.

WidexLink on uusi kehittämämme digitaalinen radiotaajuinen lähetystekniikka, joka on suunniteltu tekemään kuulokojeen äänenlaadusta mahdollisimman korkealaatuisen.

WidexLink antaa uusia mahdollisuuksia äänen siirtämiseen kuulon apuvälineiden kautta (esim. DEX-laitteista) kuulokojeisiin ja synkronoida tiedot kuulokojeiden välillä.

Äänensiirto ulkoisista laitteista

WidexLink tarjoaa mahdollisuuden äänten siirtämiseen ulkoisista äänilaitteista kuulon apuvälineiden kautta (esim. DEX) kuulokojeisiin ja synkronoida tiedot kuulokojeiden välillä.

Äänenlaatu

Ensinnäkin on kehitetty nopea ja tehokas audiokoodekki (eli koodaus-dekoodaussovellus) ja uusi tarkka ja herkkä digitaalinen langaton radiovastaanotinjärjestelmä, joka takaa nopean, vakaan ja ongelmattoman äänten ja datan siirron.  Vaatimuksena oli, että digitaalisen audiokoodekin on perustuttava koodausperiaatteeseen, joka takaa, että signaali tuntuu olevan mahdollisimman lähellä alkuperäistä ääntä.

Paristonkulutuksen tehokkuus

Pieni paristonkulutus on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä WidexLinkin kehittämisessä. Tämä on saatu aikaan tehokkailla tietojen kompressiomenetelmillä sekä kehittämällä uusi, erittäin herkkä RC-kela jonka lähetysteho on alhainen.

Lähetyksen vakaus

Vakaus on saavutettu useilla eri tavoilla. Edellä mainittujen audiokoodekin ja radiovastaanottimen vakauden lisäksi vakautta on parannettu kanavakoodaustekniikalla, joka tunnistaa ja käsittelee virheet nopeasti ja turvallisesti.

Uuden teknologian tarve

Tällä hetkellä Bluetooth on suosituin langaton tekniikka tietojen ja digitaalisten äänien siirrossa. Bluetooth on kuitenkin suunniteltu matkapuhelinalaa varten, ja siihen liittyy tiettyjä haittoja, jotka aiheuttavat ongelmia kuulokojeissa.

Viiveen seuraamukset

Heikkoutena on esimerkiksi se, että tavallisessa Bluetooth-tekniikassa on 150 m:n sisäinen viive, kun äänet lähetetään Bluetooth-koodekin kautta. Toisin sanoen lähetetyt äänet saavuttavat korvan lähes 150 ms myöhemmin kuin suora ääni huoneessa. Tuloksena on äärimmäisen häiritsevä kaikuvaikutus.  Lisäksi viive on niin suuri, että kuva ja ääni vaikuttavat olevan eri tahdissa.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme