KUULOALUEEN LAAJENNIN

Korkeataajuisten äänten kuultavuuden häviäminen vaikeuttaa usein puheen ymmärtämistä sekä musiikin ja luonnon äänistä nauttimista. Tästä syystä Widex on kehittänyt kuuloalueen laajentimen.

Widexin kuuloalueen laajennin laajentaa huonokuuloisen kuuluvuusaluetta.

Lineaarinen taajuustransponointi

Kuuloalueen laajennin käyttää lineaarista taajuustransponointia. Se on lineaarinen sillä tavoin, että yksi taajuusalue siirtyy alemmalle taajuusalueelle kompressoimatta tai vääristämättä signaalia.

Korkeataajuiset äänet ovat tärkeitä puheen ymmärtämisen kannalta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeataajuisten äänten poisjäänti voi aikuisilla heikentää puheesta selvän saamista.

Yksilöllinen kuuloalueen laajennin

COMPAS GPS -sovitusohjelmistossa kuuloalueen laajennin on saatavissa toimintona kaikkia ohjelmia ja tuloäänityyppejä varten, mistä syystä me kutsumme sitä yksilölliseksii kuuloalueen laajentimeksi.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme