TRUSOUND-VAIMENNIN

TruSound-vaimennin on algoritmi, joka tunnistaa ja käsittelee impulssiääniä.

TruSound-vaimennin on kehitetty erityisesti impulssiäänien (joita kutsutaan usein transienttiääniksi) aiheuttaman ärsytyksen estämiseen.

Millainen transienttiääni yleisesti on?

Transienttiääniä syntyy kaikilla äänitasoilla, esimerkiksi hiljaisina ääninä, jollaisia ovat esim. tietokoneen näppäimen painallus tai kellon tikitys, keskitasoisina äänenvoimakkuuden ääninä, esim. lautasten tai ruokailuvälineiden kilinä, sekä kovina ääninä, jollaisia ovat esim. ilotulitteiden räjähdys tai vasaran isku.

Tietyt puheäänet ovat myös transienttiääniä. Esimerkiksi englannin kielen ns. plosiiveissa /p, b, t, d, k, g/ on transientti äänen osa. Yksi TruSound-vaimentimen kehityksen keskeisistä tavoitteista oli se, ettei algoritmi saa koskaan vaimentaa transienttia puheääntä.

Transienttiäänet edellyttävät erityiskäsittelyä

Koska transienttiäänet ovat niin lyhytkestoisia, järjestelmällä on hyvin vähän reagointiaikaa, ennen kuin on liian myöhäistä. Tästä syystä tarvitaan kompressiojärjestelmä, joka kykenee alentamaan vahvistusta välittömästi. TruSound-vaimentimen avulla pystymme juuri tähän.

Vahvistuksen säätö yksilöllisesti kuulonaleneman perusteella

Widexin yleinen tavoite sovitukselle on se, että hiljaisten äänten on oltava kuultavissa, puheesta on saatava selvä ja kovien äänten on oltava voimakkaita muttei epämukavia.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme