TruSound-kompressio

Kuulokojeen kompressiotoiminto säätää vahvistusta kulloisenkin ääniympäristön ja asiakkaan kuulonaleneman mukaan.

Hiljaisia, normaaleja ja kovia ääniä varten suunniteltu menetelmä

Hiljaisten äänten osalta Widexin sovitusstrategiana on hiljaisten äänten pitäminen asiakkaan kuulokynnyksen yläpuolella. Tämä tarkoittaa erittäin alhaista kompressiokynnystä EDR-kompressiolla (Enhanced Dynamic Range Compression eli laajennettu dynaamisen alueen kompressio), jota on käytetty Widex-kuulokojeissa jo Senso Diva -kojeista lähtien.

Käyttäjämieltymykset

Nopeus, jolla vahvistuksen nopeutta säädellään kompressiolla (nousu- ja laskuajat), on tärkeä äänenlaatuun vaikuttava tekijä.

InterEar

Joissain uusissa Widex-malleissa, joissa on InterEar-toiminto TruSound-kompressiojärjestelmä voi vaihtaa tietoja pariliitettyjen kuulokojeiden välillä. Me kutsumme tätä IE TruSound -kompressioksi. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että käyttäjän on helpompi havaita puheääni muiden äänten joukosta.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme