TRUSOUND AOC (AUTOMAATTINEN ANTOTASON SÄÄTÖ)

Kuulokojeen signaalinkäsittelyn viimeisessä vaiheessa varmistetaan, että äänet toistetaan käyttäjälle äänenkäsittelyn ydinosasta korkealaatuisina. Automaattinen antotason säätö (AOC) vastaa tästä.

Ensimmäinen vaihe: kapeakaistainen AOC-toiminto

AOC-toiminto tarkistaa ensiksi, ylittääkö voimakkuus kullakin yksittäisellä kanavalla tason, joka johtaa ulostulevan äänen vääristymiseen, tai ylittääkö se yksittäiselle käyttäjälle sovitettaessa määritetyn suurimman antotason.

Toinen vaihe: laajakaistainen AOC-toiminto

Toinen vaihe eli laajakaistainen AOC-toiminto, kun käsitellyt signaalit on yhdistetty yhdeksi ulostulosignaaliksi.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme