Toispuoleinen kuurous: Mitä sinun on tiedettävä

Toispuoleinen kuurous eli merkittävä kuulonalenema toisessa korvassa on vaiva, josta kärsii pelkästään Yhdysvalloissa joka vuosi 60 000 henkilöä.
Britanniassa lääkärien tekemän tutkimuksen perusteella tietämys toispuoleisesta kuuroudesta on rajoittunutta jopa lääketieteilijöiden keskuudessa: “Awareness of SSD and its symptoms is inevitably low... Tämä johtaa huonoon tai viivästyneeseen diagnoosiin, ja usein potilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea.”

Siis mitä on toispuoleine kuurous ja minkälaisia heille tyypillisiä vaikeuksia on toispuoleisesti kuuroilla? Lue tosiasiat alla.

Mitä on toispuoleinen kuurous?
Toispuoleinen kuurous (SSD) tarkoittaa erittäin merkittävää kuulonalenemaa toisessa korvassa. Toispuoleisesti kuuron on vaikea saada selvää puheesta monesta syystä: kyvyttömyys erottaa tärkeät äänet taustamelusta, binauraalisen yhteisvaikutuksen puutteen vaikutus ja vaikeudet kuulla tärkeät äänet kuuron korvan puolelta.
Minkälaisia vaikutuksia toispuoleisella kuuroudella on?
Toispuoleisesti kuuroilla on heikentynyt kyky saada selvää puheesta, mikä voi johtaa ongelmiin työssä ja kotona. Eräässä Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 24 prosenttia toispuoleisesti kuuroista joutui luopumaan työstään. Muut kertoivat sosiaalisesta eristäytymisen ja ulkopuolelle jättämisen tunteista.

Toispuoleisesti kuurot joutuvat usein pinnistelemään kuullakseen äänet kuuron korvan puolelta ja heillä on ongelmia vaikeissa kuunteluympäristöissä.
Miten toispuoleinen kuurous vaivaa siitä kärsiviä?
Toispuoleisesti kuuroutuneiden henkilöiden puheen ymmärtäminen on heikentynyt, mikä voi aiheuttaa ongelmia niin kotona kuin töissäkin. Erään Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimukseen mukaan 24 % toispuoleisesti kuuroutuneista on joutunut jäämään pois työelämästä. Toiset puolestaan tuntevat olevansa sosiaalisesti eristäytyneitä ja sulkeutuneita.
24 % toispuoleisesti kuuroutuneista on joutunut jäämään pois työelämästä
- Toispuoleisen kuurouden neuvontaryhmä (The Advisory Group for Single Sided Deafness)
Toispuoleisesta kuuroudesta kärsivät ihmiset eivät usein kuule kuuroutuneen korvan puolelta tulevia ääniä, ja heillä on vaikeuksia haastavissa kuunteluympäristöissä.
Onko toispuoleiseen kuurouteen jokin parannuskeino?
Vaikka toispuoleiseen kuurouteen ei ole parannuskeinoa, siitä kärsivät voivat saada apua tiettyjen ratkaisujen avulla. Kolme yleisintä ratkaisua ovat seuraavat::

CROS:Cros-järjestelmässä ääni lähetetään langattomasti kuurosta korvasta parempaan korvaan lähettimellä, joka on sijoitettu kuuron korvan taakse. Lähetin poimii äänet ja lähettää ne langattomasti normaalikuuloisessa korvassa olevaan vastaanottavaan kuulokojeeseen. Tämä ratkaisu on huomaamaton, ja sen sovittamiseksi ei tarvitse tehdä potilaalle mitään toimenpidettä.

BiCROS: BiCROS on CROS-ratkaisun kaltainen, mutta se on kehitetty niille, joiden toinen korva on kuuro ja toisenkin korvan kuulo on heikentynyt. Tässä tapauksessa vastaanottava kuulokoje myös vahvistaa ääniä paremmasta korvassa paremman korvan kuulonaleneman asteen mukaan.

BAHA: Tämä järjestelmä on puoli-implantoitava, luuhun kiinnitettävä kuulokoje, joka siirtää äänet kuurolta puolelta korvasimpukkaan luun kautta johtumisen avulla. BAHA asennetaan leikkauksen avulla, ja se jää selvemmin näkyviin kuin CROS- ja BiCROS-järjestelmät.
Miten CROS ja BiCROS-järjestelmät toispuoleisesti kuuroja?
CROS- ja BiCROS-järjestelmät auttavat toispuoleisesti kuuroja paikallistamaan paremmin äänet sekä erottelemaan paremmin taustamelun. Äskettäin Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että sellaisia tilanteita, joissa tutkittavien mielestä CROS paransi parhaiden heidän kuuloaan, olivat keskustelun seuraaminen taustamelussa, keskusteltaessa autolla ajamisen aikana sekä osallistuttaessa ryhmäkeskusteluun.

TÄYDELLINEN RATKAISU TOISPUOLEISESTI KUUROILLE POTILAILLE

WIDEX CROSin voi sovittaa kaikkien DREAM-tuotesarjan kuulokojeiden kanssa joko CROS- tai BiCROS-ratkaisuna parantamaan käyttäjän havainnointia ympäristöstään sekä kuuntelua.

Kuuloalueen laajennin -verkkosovellus

Käänny puoleemme